תנאי שימוש והודעות משפטיות

UnknownPhone.com מספקת שירות ציבורי וחינמי למשתמשים.

אנא עיין בקפידה בכללי היסוד הבאים המסדירים את השימוש שלך באתר. שימו לב כי השימוש שלכם באתר מהווה את הסכמתכם הבלתי מותנית לעקוב ולהיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה. אם אתה ("המשתמש") אינך מסכים להם, אל תשתמש באתר, ספק חומרים כלשהם לאתר או הורד מהם חומרים כלשהם.

UnknownPhone.com שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת למשתמש. השימוש שלך באתר בעקבות כל שינוי שכזה מהווה את הסכמתך ללא תנאי לעקוב ולהיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה כפי ששונו. מסיבה זו אנו ממליצים לך לעיין בתנאים והגבלות אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר.

תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ואינם חלים על כל אתרי צד ג 'מקושרים. תנאים והגבלות אלה ומדיניות הפרטיות שלנו, המשולבים בזאת בהפניה, מכילים את כל ההסכם ("ההסכם") בינך לבין UnknownPhone.com ביחס לאתר. כל זכויות שלא הוענקו במפורש כאן שמורות.

שימושים מורשים ואסורים

אתה רשאי להשתמש באתר למטרה היחידה של שיתוף והחלפת רעיונות / מידע עם משתמשים אחרים. אינך רשאי להשתמש באתר כדי להפר כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי רלוונטי, לרבות ללא הגבלה כל חוקים רלוונטיים הנוגעים להגבלים עסקיים או נוהלי עסק או סחר בלתי חוקיים אחרים, חוקים ניירות ערך פדרליים ומדיניים, תקנות המפורסמות על ידי ניירות ערך בארה"ב. ועדת החליפין, כל הכללים של כל בורסת ניירות ערך לאומית או אחרת וכל החוקים, הכללים והתקנות האמריקניים הנוגעים לייצוא וייצוא מחודש של סחורות או נתונים טכניים.

אינך רשאי להעלות או להעביר כל חומר שמפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים או סוד מסחרי כלשהו של זכויות האדם, או לחשוף באמצעות האתר כל מידע אשר הגילוי שלו יהווה הפרה של חובות הסודיות שיש לך.

אינך רשאי להעלות וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או צורות אחרות של קוד מחשב מזיקים, ואף לא להכפיף את הרשת או את השרתים של האתר לעומסי תנועה בלתי סבירים, או בדרך אחרת להתנהג הנחשב כפרעה לפעולה הרגילה של האתר.

חל איסור חמור עליכם לתקשר באתר או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, מזיק, פוגע, מאיים, פוגעני, לשון הרע, מטריד, משמיץ, וולגרי, מגונה, גס, שנאה, הונאה, מפורש מיני, גזעי, אתני, או אחר בעל התנגדות אחרת כל סוג שהוא, כולל, אך לא מוגבל, לכל חומר שמעודד התנהלות שיכולה להוות עבירה פלילית, להצמיח אחריות אזרחית או להפר באופן אחר כל חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי רלוונטי.

אסור לך במפורש לערוך ולהשתמש במידע אישי של משתמשים אחרים, כולל כתובות, מספרי טלפון, מספרי פקס, כתובות דוא"ל או פרטי קשר אחרים העשויים להופיע באתר, לצורך יצירה או עריכה של רשימות שיווק ו / או תפוצה ו למשלוח חומרים שיווקיים שאינם מבוקשים למשתמשים אחרים, בין אם באמצעות פקסימיליה, דואר אלקטרוני או אמצעים טכנולוגיים אחרים.

אסור לך במפורש להפיץ את המידע האישי של המשתמשים לצדדים שלישיים למטרות שיווק.

הגשות / פרסום משתמשים

UnknownPhone.com לא רוצה לקבל ממך מידע סודי או קנייני דרך האתר. כל חומר, מידע או תקשורת אחרת שתעביר או תפרסם ("תרומות") לאתר ייחשבו כבלתי חסויים.

רשימות ופורומים של משתמשים

UnknownPhone.com רשאית, אך איננה מחויבת, לפקח או לסקור אזורים באתר כלשהם שבהם המשתמשים משדרים או מפרסמים תקשורת או מתקשרים זה עם זה רק, כולל אך לא מוגבלים לפורומי משתמשים ורשימות אימייל של משתמשים, ותוכן כל תקשורת כזו. . עם זאת, ל- UnknownPhone.com לא תהיה כל אחריות הקשורה לתוכן של כל תקשורת כזו, בין אם הנובעת מכוח חוקי זכויות יוצרים, לשון הרע, פרטיות, גסויות או אחרת. UnknownPhone.com רשאית לערוך או להסיר תכנים באתר זה לפי שיקול דעתם בכל עת.

שימוש במידע המאפשר זיהוי אישי

מידע שנמסר לאתר מנוהל על פי מדיניות הפרטיות הנוכחית של UnknownPhone.com והרישיון המוצהר של אתר זה.

אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא בעת ההרשמה לאתר. באחריותך לשמור ולעדכן מייד את פרטי החשבון כדי לשמור על אמת, מדויקת, עדכנית ומלאה. אם אתה מספק מידע שהוא הונאה, לא אמיתית, לא מדויקת, לא שלמה או לא עדכנית, או שיש לנו עילה סבירה לחשוד שמידע כזה הוא הונאה, לא נכון, לא מדויק, לא שלם או לא עדכני, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להפסיק חשבונך ללא הודעה ולסרב לכל שימוש עדכני ועתידי באתר.

למרות שניתן לראות חלקים באתר פשוט על ידי ביקור באתר, על מנת לגשת לתכנים מסוימים ו / או לתכונות נוספות המוצעות באתר, יתכן שתצטרך להיכנס לאורח או להירשם כחבר. אם אתה יוצר חשבון באתר, ייתכן שתתבקש למסור את שמך, כתובתך, מזהה משתמש וסיסמא. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון ואחראי באופן מלא על כל הפעילויות המתרחשות בקשר לסיסמא או לחשבון שלך. אתה מסכים להודיע ​​לנו מייד על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או על כל הפרת אבטחה אחרת. בנוסף אתה מסכים כי לא תאפשר לאחרים, כולל חשבונותיהם שהסתיימו, לגשת לאתר באמצעות חשבונך או זיהוי משתמש. אתה מעניק ל- UnknownPhone.com את הזכות להעביר, לפקח, לאחזר, לאחסן ולהשתמש במידע שלך בקשר להפעלת האתר ובמתן שירותים לך. UnknownPhone.com אינה יכולה ואינה נוטלת על עצמה אחריות ואחריות כלשהי למידע שאתה מגיש, או לשימוש או שימוש לרעה במידע המועבר או שהתקבל באמצעות אתר כלשהו. למידע נוסף על אופן ההגנה על פרטיות המידע האישי בחשבונך, אנא בקר במדיניות הפרטיות שלנו.

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק ב- UnknownPhone.com, סוכנים, ספקים וספקים בלתי מזיקים מפני וכל טענות, נזקים, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחה של עורכי דין סביר, הנובע או קשור לשימוש שלך או שימוש לרעה באתר. לרבות, ללא הגבלה, הפרתך בתנאים והגבלות אלה, ההפרה על ידך, או כל מנוי או משתמש אחר בחשבונך, של כל זכות קניין רוחני או זכות אחרת של כל אדם או גורם.

סיום

תנאים והגבלות אלה תקפים עד להפסקתם על ידי אחד הצדדים. אם אינך מסכים עוד להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה, עליך להפסיק את השימוש באתר. אם אינך מרוצה מהאתר, מתוכנו, או מתנאים, תנאים ומדיניות אלה, הסעד המשפטי היחיד שלך הוא להפסיק את השימוש באתר. UnknownPhone.com שומרת לעצמה את הזכות לסיים או להשעות את הגישה שלך לשימוש באתר או בחלקים מהאתר, ללא הודעה מוקדמת, אם אנו מאמינים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי שימוש כזה (i) מפר את החוק החל. ; (ii) מזיק לאינטרסים שלנו או לאינטרסים שלנו, כולל קניין רוחני או זכויות אחרות, של אדם או גורם אחר; או (iii) כאשר ל- UnknownPhone.com יש סיבה להאמין שאתה מפר את התנאים וההגבלות האלה.

כללי

UnknownPhone.com לא טוען כי התוכן באתר מתאים או שניתן להוריד. הגישה לתוכן עלולה להיות לא חוקית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם אתה ניגש לאתר מחוץ לארצות הברית, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד ואתה אחראי לציות לחוקי תחום השיפוט שלך. הוראות אמנת האו"ם בנושא חוזים למכירה של מוצרים בינלאומיים לא יחולו על תנאים אלה. צד רשאי למסור הודעה לצד השני רק בכתב במקום עסקיו העיקרי של אותו צד, בתשומת לבו של הממונה המשפטי הראשי של אותו צד, או בכתובת אחרת או בשיטה אחרת שתציין הצד בכתב. ההודעה תיחשב ניתנה במשלוח אישי או בפקסימיליה, או, אם היא נשלחה בדואר מאושר עם דמי דמי בתשלום מראש, 5 ימי עסקים מיום הדיוור, או, אם היא נשלחת על ידי שליח בינלאומי בינלאומי עם דמי משלוח בתשלום מראש, 7 ימי עסקים מיום התאריך דיוור. אם לא תחול על כל הוראה כלשהי להלן, ניתן להפסיק את יתר ההפרשות במלוא עוצמתן מבלי שהן ייפגעו בשום דרך. יתר על כן, הצדדים מסכימים להחליף הוראה כזו שאינה ניתנת לאכיפה בהוראה ניתנת לאכיפה המתקרבת ביותר לכוונתה ולהשפעתה הכלכלית של הוראה שלא ניתן לאכיפה. כותרות קטעים מיועדות למטרות עיון בלבד ואינן מגדירות, מגבילות, מבנות או מתארות את היקף או היקף הסעיף כאמור. כישלונו של UnknownPhone.com לנהוג ביחס להפרת הסכם זה על ידך או על ידי אחרים אינו מהווה ויתור ולא יגביל את זכויות UnknownPhone.com ביחס להפרה כזו או לכל הפרה עוקבת אחר כך. כל פעולה או הליך הנובעים מהסכם זה או השימוש בו או באתר זה או קשורים אליו, חייבים להיות מובאים לבתי המשפט בבלגיה, ואתה מסכים לתחום השיפוט האישי והמקומם של בתי משפט כאמור. יש להתחיל בכל עילת תביעה ביחס לשימושך באתר, תוך שנה (1) לאחר צאת התביעה או עילת התביעה. תנאים אלה קובעים את מלוא ההבנה וההסכמה של הצדדים, ומחליפים כל הסכם או הבנה שבעל פה או בכתב בין הצדדים, בכל הנוגע לנושא שלהם. ויתור על הפרת כל הוראה בהסכם זה לא יתפרש כוויתור על הפרה אחרת או לאחר מכן.

קישורים לחומרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים בבעלות או המופעלת על ידי צדדים שלישיים עצמאיים. קישורים אלה ניתנים לנוחיותך ולהפניה בלבד. אנו לא שולטים באתרים מסוג זה, ולכן איננו אחראים לתכנים המפורסמים באתרים אלה. אין לפרש את העובדה ש- UnknownPhone.com מציע קישורים כאלה באופן כלשהו כתמיכה, הרשאה או חסות לאותו אתר, לתוכנו או לחברות או למוצרים המופנים בו ו- UnknownPhone.com שומרת לעצמה את הזכות לציין את חוסר ה שיוך, חסות או אישור באתר. אם תחליט לגשת לאחד מאתרי הצד השלישי המקושרים אליהם באמצעות האתר, אתה עושה זאת לחלוטין על אחריותך בלבד. מכיוון שאתרים מסוימים מעסיקים תוצאות חיפוש אוטומטיות או מקשרים אותך בדרך אחרת לאתרים המכילים מידע העשוי להיחשב כבלתי הולם או פוגע, אין UnknownPhone.com יכולה להיות אחראית לדיוק, ציות לזכויות יוצרים, חוקיות או הגינות של חומר הכלול באתרי צד ג ', וכן בזאת, אתה מוותר באופן בלתי הפיך על כל טענה נגדנו ביחס לאתרים כאלה.

הודעה על הפרות תנאים והתניות האפשריות

במידה ואתם מאמינים כי חומר או תוכן המתפרסם באתר עשויים להפר את התנאים וההגבלות שלנו, אנא צרו קשר.

מדיניות העוגיות שלנו

כללים חדשים של האיחוד האירופי בנוגע לעוגיות נכנסו לתוקף ב- 26 במאי 2011. הכללים קובעים כי אתרים יכולים להשתמש רק בקובצי Cookie באתרים שבהם המשתמש נתן את הסכמתם. מדיניות העוגיות שלנו נועדה להסביר לך כיצד ומדוע אנו משתמשים בעוגיות, ולתת לך מידע כיצד לשלוט על השימוש בעוגיות.

מהן עוגיות?

"קובצי Cookie" הם פיסות נתונים קטנות שאתר שולח לכונן הקשיח של המחשב שלך בזמן שאתה מבקר באתר זה. נתונים אלה אנונימיים וקובצי Cookie אלה אינם יכולים לזהות אותך באופן אישי. העוגיות היחידות המועברות על ידי אתר זה כולן "עוגיות צד ג '"; כלומר הם מועברים על ידי חברה אחרת ששירותיה אנו משתמשים בהם ולא על ידינו ישירות. השירותים שאנו משתמשים בהם משתמשים בעוגיות הם גוגל אנליטיקס וגוגל אדסנס. אין לנו שליטה על עוגיות צד שלישי אלה.

Google Analytics (קרא עוד)

אנו משתמשים בניתוח של גוגל כדי להבין כיצד מבקרים באתר שלנו עוסקים באתר. נתוני הניתוח הם אנונימיים ואינם מזהים מבקרים בודדים. גוגל אנליטיקס עוזרת לנו לשפר את חוויית המבקרים על ידי הבנת גורמים באתר האינטרנט שלנו, כמו כמה פעמים ביקר כל דף, באיזו תדירות ובמשך כמה זמן משתמשים ייחודיים מבקרים באתר ואילו מילות מפתח המשתמשים מחפשים כדי למצוא את האתר שלנו. אף אחד ממידע זה אינו יכול לזהות אותך באופן אישי. אתה יכול לבחור לדחות קובצי Cookie של Google Analytics ותוכל גם להתקין את התוסף של Google Analytics לביטול הסכמה בדפדפן שלך, שמונע מ- Google Analytics לאסוף מידע על ביקורי האתר שלך: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout

גוגל אדסנס (קרא עוד)

הפרסום באתר שלנו מועבר על ידי גוגל אדסנס. פרסום זה משתמש בעוגיות כדי לגלות מידע כללי על הדפים בהם אתה מבקר, ומשתמש במידע זה כדי להגיש לך מודעות שעשויות לעניין אותך. מערכת זו אנונימית ואינה יודעת מי אתה. אין לנו גישה לאף אחד ממידע זה. אם תבטל את הסכמתך לקבל עוגיות פרסום, עדיין תוכל לראות פרסומות באתר שלנו, אך הן לא יהיו מותאמות לך. תוכל לבטל את הסכמתך לפרסום ממוקד כאן: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

כיצד לשלוט על השימוש בעוגיות

אם אינך מעוניין לקבל עוגיות מאתר זה במחשבך תוכל:

1) השתמש בכלים של גוגל המקושרים למעלה כדי לבטל את הסכמתם ל- Google Analytics ו- Google AdSense;

2) גלה מידע נוסף על האופן בו גוגל אדסנס וגוגל אנליטיקס משתמשים בעוגיות, כולל מידע לביטול הסכמה, מאתר האינטרנט של גוגל בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-analytics

אוֹ

3) לשנות את הגדרות האבטחה בדפדפן האינטרנט שלך (Internet Explorer, Google Chrome, Safari וכו ')

קישורים חיצוניים אלה ניתנים למידע שלך, אך איננו אחראים לתוכן של אתרים חיצוניים.

עלינו